Lid worden?

HTC feiten & data

1 april 1980:
Oprichting Haarlese TennisClub. Als onderdeel “Sectie tennis” van de omni-vereniging Sportvereniging Haarle (sinds 13 juni 1947).

 • De eerste seizoenen wordt er nog getennist op het tennispark Duivencate te Nijverdal.
 • Sinds het zomerseizoen 1983 wordt er getennist op “De Plakke” in Haarle.


16 augustus 1983:
Ondertekening statuten ondertekend namens de HTC door het eerste bestuur:

 • Gerrit Rozenkamp (voorzitter)
 • Mariet Hoonhorst
 • Ida Wolfs
 • Ben Knobben
 • Gonny Renting


Vanaf dat moment gaat de HTC verder als zelfstandige vereniging.

April 1984:
Het eerste nummer van het clubblad van de Haarlese Tennisclub verschijnt. De redactie bestaat uit: Mariet Brand-ter Hedde, Minie Wolterink-ten Den en Hennie Bouwhuis.

April 1985:
Het clubblad heeft voor het eerst “Opslag”.

20 april 1985:
Viering van het eerste lustrum op het tennispark Ramele in Raalte.

3 mei 1986:
Officiële opening van het nieuwe tennispark “De Haar”, met gravelbanen en het clubhuis “De Haarhut”.

Maart 1988:
Gerrit Rozenkamp neemt na 8 jaar afscheid als voorzitter. Gonny Renting volgt hem op.

Maart 1990:
Gonny Renting neemt na 2 jaar afscheid als voorzitster. Henk van Rhee volgt haar op. Ook Ida Wolfs treed, na 10 jaar secretaris te zijn geweest, terug.

31 maart 1990:
wordt het tweede lustrum gevierd met een feestmiddag (jeugd) en avond (senioren) in zaal Vloedgraven. Er verschijnt een speciale jubileumeditie van de Opslag.

6 november 1995:
Bijzondere ledenvergadering t.b.v besluit tot start van de nieuwbouw clubhuis “De Haarhut”.

Winter en voorjaar 1996:
Bouwperiode van de nieuwe Haarhut o.l.v. de bouwcommissie bestaande uit: Willy Leerkes, Leo Cents, Jan Linthorst en Ben Knobben.

26 juni 1996:
Officiële opening van de “Haarhut”. Er verschijnt een speciale editie van de Opslag.

18 januari 2005:
Ingelaste Ledenvergadering t.b.v. het besluit tot aanlag van nieuwe kunstgras banen.

2005 HTC 25 jaar:

 • 2 april 2005: Receptie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de HTC
 • 25 juni 2005: Roelstoeltennishappaning op de Plakke
 • 31 augustus 2005: Feestdag voor de jeugd t.g.v het 25 jarig bestaan.
 • 17 september 2005: Slotfeest in dorpshuis Cultura


5 september 2005:
Start aanleg kunstgrasbanen.

6 november 2005:
Opening nieuwe kunstgrasbanen.

13 maart 2006:
Henk van Rhee neemt na 16 jaar afscheid als voorzitter. Alfred Tibben volgt hem op.

1 april 2010:
30 jarig bestaan HTC

februari 2019:

Opening nieuwe kunstgrasbanen