Lid worden?

Jaarverslag 2016

                                                              

 

                JAARVERSLAG 2016 H.T.C.

De H.T.C. heeft het jaar 2016 achter zich gelaten. Het jaar 2016 was een goed jaar door onder andere de volgende hoogtepunten:

 • Een succesvolle voorjaars- en najaarscompetitie.
 • Een jaar vol leuke activiteiten voor zowel de seniorleden als de jeugdleden.
 • Het ledental is gestegen van 108 naar 116 leden, waarvan 11 jeugdleden.

Op 14 maart 2016 werd de jaarvergadering gehouden, waarbij 25 leden en 6 bestuursleden aanwezig waren.

 

Bestuur:

 Alfred Tibben: voorzitter,

Annie Jansen Holleboomolleboom: penningmeester, coördinatie diensten

Cathy Straatman: Ledenadministratie,

Carmen Ruiter: Secretaris

Jessy Kemper: Lid, aspirant voorzitter

Bart Willems: Lid, aspirant voorzitter

 

Activiteiten commissie:

René Kamp: voorzitter

Jan Slettenhaar: lid

Wim Reimert: lid

Mariet Hoonhorst: Lid

Melanie Tijs: lid

 

Jeugd commissie:

Sonja Roessink: Gezamenlijk voorzitterschap

Christel Knobben: Gezamenlijk voorzitterschap

Karin Groot Wolthaar: lid

 

Baan commissie:

Henk Spoolder

  

Beheer Haarhut:

José Vloedgraven

Mariet Hoonhorst

José Heethaar

 

Competitieleider:

André Spoolder

 

Parkbeheer:

Jan Hobert

Frans Reimert

 

Activiteiten binnen de vereniging:

De H.T.C. heeft in het voorjaar 2016 met 10 teams succesvol deelgenomen aan de KNLTB voorjaarscompetitie t.w.:

 

 • 2 damesdubbel teams 45+ dinsdag              
 • 1 damesdubbel team 45+ vrijdagavond        
 • 1 heren team 45+ vrijdagavond                  
 • 2 heren teams 17+ zaterdag                       
 • 2 dames teams 17+ op zaterdag
 • 1 dames team 17+ op zondag                     
 • 1 heren team 35+ op zondag        
 •              
 • In 2016 deden ook 3 teams mee aan de KNLTB Najaarscompetitie. 
 • Ook daar waren onze leden succesvol.
 • 1 dames team 17+ op zaterdag         
 • 1 heren team 17+ op zaterdag
 • 1 dames team 17+ op zondag              
 • Door alle inzet van de diverse commissies en vrijwilligers is 2016 weer een goed jaar geweest voor de HTC.

Vanaf 1 december 2009 is de website van de H.T.C. op het Internet beschikbaar. De website heeft een opfrisbeurt gekregen. Het adres is www.tchaarle.nl . Sinds september 2014 is de HTC Facebook pagina actief.

 

Lidmaatschap:

Onder nr.: 66183, waaronder de H.T.C. staat ingeschreven bij de K.N.L.T.B., hebben we het tennisjaar 2016 achter ons gelaten. Op 31 december van dat jaar telde onze vereniging 116 leden.

Rest het bestuur nog U te bedanken voor al uw inzet en betrokkenheid bij de vereniging in het afgelopen jaar.

 

 

Haarle, maart 2017                                                                  Akkoord bevonden door:

 

                                                                                                  C. Ruiter