Lid worden?

Jaarverslag 2019

                                                           

 

 

JAARVERSLAG 2019 H.T.C.

 

De H.T.C. heeft het jaar 2019 achter zich gelaten. Het jaar 2019 was een goed jaar door onder andere de volgende hoogtepunten:

 

- Succesvolle competities.

- Onze Heren 1 zijn kampioen geworden en gaan dit jaar met de voorjaarscompetitie in de hoofdklasse spelen.

- Een jaar vol leuke activiteiten voor zowel de seniorleden als de jeugdleden.

- Aanleg van de nieuwe kunstgrasbanen en LED-verlichting.

- Er zijn plannen voor een nieuw terras gemaakt.

- Voorbereiding op het 40 jarig jubileum is in volle gang. Met als kartrekker onze 40-jarig jubileumcommissie. We gaan er een feestelijke dag van maken.

- Het ledental is in 2019 gestegen naar 123 leden. We tellen 103 seniorenleden, en de jeugd is gestegen van 7 naar maar liefst 20 jeugdleden.

Wij hebben 4 ereleden: Henk van Rhee*, Mariet van Rhee, Ida Wolfs, Ben Knobben en 2 ondersteunde leden: Willie Leerkes en Trees Schoot Uiterkamp.

 

Op 12 maart 2019 werd de jaarvergadering 2019 gehouden, waarbij 28 leden en 4 bestuursleden aanwezig waren.

 

Bestuur:

Jessy Wieferink: Voorzitter

Bart Willems: lid

Annie Jansen Holleboom: Penningmeester, coördinatie diensten

Alwi Knobben: Ledenadministratie

Carmen Westendorp: Secretaris

 

Activiteiten commissie:

Melanie Tijs

Sandra Ruiter

Erik Westendorp

Herna van Breen

Cora de Haas

Matthew Merjenburgh

 

Jeugd commissie:

Marieke Willems

Linda Willems

Michel Bergboer

Sven Dorgelo

Cathy Straatman

Christel Knobben

 

Baan commissie:

Antonie Besten

 

Beheer Haarhut:

Mariet Hoonhorst

Teun Riemert

 

Competitieleider:

Tom Spoolder

 

 

 

 

Parkbeheer:

Jan Hobert

Frans Reimert

Alfred Tibben

 

Groenbeheer:

Wim Kinds

Roelof Renting

Hennie Bouwhuis

Hennie Heuven

Andre Havekes

Fons Ruiter

 

Sponsorcommissie:

Joost Willemsen

Ludo Kemper

 

Competitie binnen de vereniging:

De H.T.C. heeft in het voorjaar 2019 met 14 teams succesvol deelgenomen aan de KNLTB voorjaarscompetitie. Tijdens deze competitie hebben wij naast de Haarlese tennisbanen ook gebruik mogen maken van de Heetense tennisbanen.

De teams die meededen aan de voorjaarscompetitie zijn:

- 1 damesdubbel team 35+ op dinsdag

- 1 damesdubbel team 35+ op vrijdagavond

- 1 gemengd dubbel team 35+ op vrijdagavond

- 1 heren team 35+ op vrijdagavond

- 3 heren teams 17+ op zaterdag

- 3 dames teams 17+ op zaterdag

- 1 heren team 35+ op zondag

- 3 jeugdteams op de zondag

 

Heren 1 is kampioen geworden en gaan komend jaar in de Hoofdklasse spelen. Van harte gefeliciteerd Heren. Een hele knappe prestatie!

 

Ook hebben er leden uit Haarle en Nieuw Heeten meegedaan met RWU50+ competitie Salland en er zijn leden die mee hebben gedaan met de Wintercompetitie.

 

In 2019 deden 3 teams mee aan de KNLTB Najaarscompetitie. Ook daar waren onze leden succesvol. De volgende teams hebben mee gedaan:

- 1 gemengd dubbel team 17+ op vrijdagavond

- 1 damesdubbel team 35+ op vrijdagavond

- 1 gemengd team 17+ op zaterdag

We mogen trots zijn op de damesdubbel team op vrijdagavond, zij zijn kampioen geworden met de najaarscompetitie. Gefeliciteerd Dames, dat hebben jullie goed gedaan!

 

Door alle goede inzet van de diverse commissies en vele vrijwilligers is 2019 weer een heel goed jaar geweest voor de HTC. Zonder deze inzet kunnen wij niet. Dank daarvoor!

 

Lidmaatschap:

Onder nr.: 66183, waaronder de H.T.C. staat ingeschreven bij de K.N.L.T.B., hebben we het tennisjaar 2019 achter ons gelaten. Op 31 december van dat jaar telde onze vereniging 123 leden.

 

Rest het bestuur nog U te bedanken voor al uw goede inzet en betrokkenheid bij de vereniging in het afgelopen jaar.

 

Haarle, maart 2020

Akkoord bevonden door:

 

C. Westendorp-Ruiter