Lid worden?

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt namens het Bestuur van de HTC gevoerd door Alwi Knobben. Hieronder ziet u de clubregels met betrekking tot het aan en afmelden.

Aanmelden:

  1. U dient zich als lid aan te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C.. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier die u onder deze tekst kunt downloaden. Het formulier kunt u ingevuld inleveren bij Cathy Straatman, eventueel digitaal.
  2. U bent lid vanaf het moment dat het lidmaatschapsformulier ondertekend is ingeleverd bij de ledenadministratie. Vanaf dat moment zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging van kracht.
  3. Bij aanmelding ontvangt u één sleutel van het tennispark en een tijdkloklabel.
  4. Het tennisjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van het daarop volgende jaar.
  5. U bent seniorlid als u voor de datum van 1 januari 18 jaar bent geworden. Evenzo geldt deze regel voor de andere leeftijdsgrenzen.


Afmelden:

  1. U dient zich als lid af te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C.
  2. U bent lid-af op het moment dat de sleutel en de tijdkloklabel zijn ingeleverd bij het secretariaat. Bij vermissing betaalt u voor een sleutel € 3,50 en voor een label € 2,00.
  3. U dient zich vóór 1 januari (de start) van het tennisjaar af te melden als lid. Meldt u zich na 1 januari af, dan is contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

 

Download het aanmeldingsformulier hier