Lid worden?

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt namens het Bestuur van de HTC gevoerd door Kim van Breen. Hieronder ziet u de clubregels met betrekking tot het aan en afmelden.


Aanmelden:

  1. U dient zich als lid aan te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C.. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier die u onder deze tekst kunt downloaden. Het formulier kunt u ingevuld inleveren bij Kim van Breen, bij voorkeur digitaal kimvanbreen@msn.com. Of Kappertskaamp 6 7448BB HAARLE. 
  2. U bent lid vanaf het moment dat het lidmaatschapsformulier ondertekend is ingeleverd bij de ledenadministratie. Vanaf dat moment zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging van kracht.
  3. Bij aanmelding ontvangt u één sleutel van het tennispark en een pasje. 
  4. Het tennisjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van het daarop volgende jaar.
  5. U bent seniorlid als u voor de datum van 1 januari 18 jaar bent geworden. Evenzo geldt deze regel voor de andere leeftijdsgrenzen.


Afmelden:

  1. U dient zich als lid af te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C.
  2. U bent lid-af op het moment dat de sleutel is ingeleverd bij het secretariaat. Bij vermissing betaalt u voor een sleutel € 3,50.
  3. U dient zich vóór 1 januari (de start) van het tennisjaar af te melden als lid. Meldt u zich na 1 januari af, dan is contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

 

Voor informatie en bijbehorende taken als lid verwijzen wij u verder naar het reglement dat op de website te vinden is. 

Download het aanmeldingsformulier hier