Lid worden?

Lidmaatschap

Lidmaatschap- aanmelden

 

Lidmaatschap jeugd

De jeugd mag één serie lessen afnemen zonder lidmaatschap. Na deze serie lessen zal er een keuze gemaakt moeten worden of het kind lid gaat worden van de club of gaat stoppen met tennissen.

Tennisschool Willems zal tijdens een van de eerste lessen een brief meegeven waarin dit duidelijk aangegeven wordt richting ouders/verzorgers.

Een lidmaatschap voor de jeugd kost €25 per jaar.

 

Voordelen lidmaatschap

  • Kosteloos meedoen met alle activiteiten, ook competitie.
  • Vrij tennissen onder begeleiding van een volwassene tot 12 jaar.
  • Lidmaatschap KNLTB, er kunnen ook toernooien getennist worden.

 

Reglement en aanmelden:

 

De ledenadministratie wordt namens het Bestuur van de HTC gevoerd door Kim van Breen. Hieronder ziet u de clubregels met betrekking tot het aan en afmelden.
Aanmelden:

  1. U dient zich als lid aan te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier die u onder deze tekst kunt downloaden. Het formulier kunt u ingevuld inleveren bij Kim van Breen, eventueel digitaal.
  2. U bent lid vanaf het moment dat het lidmaatschapsformulier ondertekend is ingeleverd bij de ledenadministratie. Vanaf dat moment zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging van kracht.
  3. Het tennisjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van het daaropvolgende jaar.
  4. U bent jeugdlid tot de leeftijd van 18 jaar.


Afmelden:

  1. U dient zich als lid af te melden bij de ledenadministratie van de H.T.C.
  2. U dient zich vóór 1 januari (de start) van het tennisjaar af te melden als lid. Meldt u zich na 1 januari af, dan is contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

 

Download het aanmeldingsformulier hier