Lid worden?

In Memoriam Gerrit Rozenkamp

In Memoriam Gerrit Rozenkamp


Op 16 november jl. is onze oud voorzitter Gerrit Rozenkamp op 79-jarige leeftijd overleden.
Toen de HTC op 1 april 1980 werd opgericht was Gerrit de eerste voorzitter van onze club.
Gerrit is 8 jaar voorzitter geweest tot maart 1988. Als pionier heeft Gerrit veel voor onze club betekend.
In deze eerste jaren moest alles vanuit het bijna niets op poten gezet worden.
Zo heeft Gerrit een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van de statuten van onze club die op 16 augustus 1983 zijn ondertekend. Vanaf dat moment stond onze club op eigen benen, los van de SV-Haarle.
De naam van Gerrit Rozenkamp zal altijd met onze club verbonden blijven.
Wij wensen zijn vrouw Annie en de kinderen veel sterkte met het verlies.


Bestuur HTC