Lid worden?

In Memoriam Henk Spoolder

In Memoriam Henk Spoolder
 
Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van Henk Spoolder. Wij verliezen in Henk een gewaardeerd lid en betrokken vrijwilliger, die zich jarenlang heeft ingezet voor onze club. Wekelijks zorgde Henk ervoor dat de banen er weer strak bijlagen en daarnaast zagen wij Henk graag op ons sportpark tijdens gezellige bijeenkomsten. 
 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies. 
 
 
Bestuur Haarlese Tennisclub