Lid worden?

Huis en gedragsregels

HTC Huis- en gedragsregels en baanregelement

Algemeen

 • Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 • Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 • Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van het park verwijderd worden.
 • U bent verantwoordelijk voor uw eigen spullen

 

Bar

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte niet-alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein, op de baan is toegestaan.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • De bardienst is verplicht naar legitimatie te vragen bij jongeren onder de 25 jaar.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane percentage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholische dranken worden geweigerd.
 • Barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
 • Personen onder de 18 jaar mogen geen bardienst verrichten.
 • Er mag alleen alcohol geschonken worden tussen 12:00 uur en 24:00 uur.

 

 

Banen

 • Betreed de banen alleen met schoenen met een daartoe geschikt profiel. Uw sportzaak weet welk profiel geschikt is.
 • Opdooi (dooi na een vorstperiode) is de grootste vijand van de tennisbanen in de winter. Bij opdooi mag er gespeeld worden op eigen risico. Ligt er sneeuw op de banen dan is het verboden te tennissen.
 • Hang niet aan de netten. De netpalen en de netten kunnen het gewicht van een menselijk lichaam niet dragen.
 • Laat geen rommel achter op de banen.
 • Neem geen stoelen mee de baan op, stoelpoten veroorzaken ernstige schade aan het baanoppervlak. Op de banen staan banken waar u op kunt zitten.
 • Als het te donker wordt om te spelen kunt u zelf het licht aandoen in de kleedkamer van de mannen. De schakel bevindt zich gelijk rechts aan de muur. Vergeet niet het licht weer uit te doen als er niet meer gespeeld wordt op de banen.