Lid worden?

Jaarverslag 2017

                                                           

 

               JAARVERSLAG 2017 H.T.C.

 

 

De H.T.C. heeft het jaar 2017 achter zich gelaten. Het jaar 2017 was een goed jaar door onder andere de volgende hoogtepunten:

 

-          Een succesvolle voorjaars- en najaarscompetitie.

-          Een jaar vol leuke activiteiten voor zowel de seniorleden als de jeugdleden.

-          Het ledental is in 2017 ligt gedaald naar 103 leden. Het aantal seniorleden is stabiel gebleven op 97 leden, terwijl het aantal jeugdleden ligt gedaald is van 9 naar 6.

 

Op 14 maart 2017 werd de jaarvergadering gehouden, waarbij 25 leden en 6 bestuursleden aanwezig waren.

 

Bestuur:

Jessy Kemper: Voorzitter

Bart Willems: Aspirant Voorzitter

Annie Jansen Holleboomolleboom: Penningmeester, coördinatie diensten

Cathy Straatman: Ledenadministratie

Carmen Ruiter: Secretaris

 

Activiteiten commissie:

Melanie Tijs: Voorzitter

Ton Willems: Lid

Sandra Ruiter: Lid

Wim Reimert: Lid

Erik Westendorp: Lid

Herna van Breen: Lid

 

Jeugd commissie:

Christel Knobben

 

Baan commissie:

Henk Spoolder

  

Beheer Haarhut:

José Vloedgraven

Mariet Hoonhorst

José Heethaar

 

Competitieleider:

Tom Spoolder

 

Parkbeheer:

Jan Hobert

Frans Reimert

Alfred Tibben

 

 

 

Activiteiten binnen de vereniging:

 

De H.T.C. heeft in het voorjaar 2017 met 11 teams succesvol deelgenomen aan de KNLTB voorjaarscompetitie. Tijdens deze competitie hebben wij naast de Haarlese tennisbanen ook gebruik mogen maken van de Luttenbergse tennisbanen.

 

De teams die meededen aan de competitie zijn:

 

-      1 damesdubbel teams 35+ op dinsdag         

-      1 damesdubbel team 35+ op vrijdagavond

-      1 gemengd dubbel team 35+ op vrijdagavond        

-      1 heren team 35+ op vrijdagavond             

-      3 heren teams 17+ op zaterdag                  

-      3 dames teams 17+ op zaterdag                

-      1 heren team 35+ op zondag                    

 

Het dames 1 team werd kampioen, een hele knappe prestatie.

Amanda, Carmen, Jantien, Jessy, Kristel, Melanie en Sanne gefeliciteerd!

 

In 2017 deden ook 5 teams mee aan de KNLTB Najaarscompetitie.

Ook daar waren onze leden succesvol.

 

         -   1 gemengd dubbel team 17+ op vrijdagavond

         -   1 damesdubbel team 35+ op vrijdagavond

-      1 dames team 17+ op zaterdag        

-      1 gemengd team 17+ op zaterdag     

-      1 heren team 17+ op zaterdag

             

 

Door alle inzet van de diverse commissies en vrijwilligers is 2017 weer een goed jaar geweest voor de HTC.

 

 

Lidmaatschap:

 

Onder nr.: 66183, waaronder de H.T.C. staat ingeschreven bij de K.N.L.T.B., hebben we het tennisjaar 2017 achter ons gelaten. Op 31 december van dat jaar telde onze vereniging 103 leden.

Rest het bestuur nog U te bedanken voor al uw inzet en betrokkenheid bij de vereniging in het afgelopen jaar.

 

 

Haarle, maart 2018

 

            

 

                                                                                                          Akkoord bevonden door:

 

                                                                                    C. Westendorp