Lid worden?

Jaarverslag 2018

                                                           

 

 

                                                           

 

                JAARVERSLAG 2018 H.T.C.

 

De H.T.C. heeft het jaar 2018 achter zich gelaten. Het jaar 2018 was een goed jaar door onder andere de volgende hoogtepunten:

 

-          Een succesvolle competities.

-          Een jaar vol leuke activiteiten voor zowel de seniorleden als de jeugdleden.

-          Het communiceren via moderne wijze, zoals Facebook, mail en KNLTB Clubapp.

-          Er zijn plannen gemaakt voor de aanleg van de nieuwe kunstgrasbanen en LED- verlichting.

-          Het ledental is in 2018 gestegen naar 107 leden. Het aantal seniorleden is gestegen naar 100 leden, waarvan er 7 jeugdleden zijn. Waarvan 4 ereleden Henk van Rhee*, Mariet van Rhee, Ida Wolfs, Ben Knobben en 3 ondersteunde leden.

 

Op 12 maart 2018 werd de jaarvergadering gehouden, waarbij 31 leden en 4 bestuursleden aanwezig waren.

 

Bestuur:

Jessy Kemper: Voorzitter

Bart Willems: Aspirant Voorzitter

Annie Jansen Holleboomolleboom: Penningmeester, coördinatie diensten

Cathy Straatman: Ledenadministratie

Carmen Westendorp: Secretaris

 

Activiteiten commissie:

Melanie Tijs: Voorzitter

Sandra Ruiter: Lid

Erik Westendorp: Lid

Herna van Breen: Lid

 

Jeugd commissie:

Christel Knobben

 

Baan commissie:

Antonie Besten

 

Beheer Haarhut:

Mariet Hoonhorst

Jose Vloedgraven

José Heethaar

 

Competitieleider:

Tom Spoolder

 

Parkbeheer:

Jan Hobert

Frans Reimert

Alfred Tibben

 

Groenbeheer:

Wim Kinds

Roelof Renting

Hennie Bouwhuis

Hennie Heuven

Teun Reimert

Andre Havekes

 

 

Competitie binnen de vereniging:

 

De H.T.C. heeft in het voorjaar 2018 met 11 teams succesvol deelgenomen aan de KNLTB voorjaarscompetitie. Tijdens deze competitie hebben wij naast de Haarlese tennisbanen ook gebruik mogen maken van de Heetense tennisbanen.

 

De teams die meededen aan de voorjaarscompetitie zijn:

 

-      1 damesdubbel teams 35+ op dinsdag          

-      1 damesdubbel team 35+ op vrijdagavond

-      1 gemengd dubbel team 35+ op vrijdagavond         

-      1 heren team 35+ op vrijdagavond              

-      3 heren teams 17+ op zaterdag                  

-      3 dames teams 17+ op zaterdag                 

-      1 heren team 35+ op zondag

 

Ook hebben er leden uit Haarle en Nieuw Heeten meegedaan met RWU50+ competitie Salland. Een hele knappe prestatie, want zij zijn kampioen geworden. Gefeliciteerd, Hennie Heuven, Hennie Bouwhuis, Wim Kinds en Roelof Renting.

 

 

In 2018 deden ook 4 teams mee aan de KNLTB Najaarscompetitie.

Ook daar waren onze leden succesvol.

 

         -   2 gemengd dubbel team 17+ op vrijdagavond

         -   1 damesdubbel team 35+ op vrijdagavond

-      1 gemengd team 17+ op zaterdag     

             

 

Door alle goede inzet van de diverse commissies en vrijwilligers is 2018 weer een goed jaar geweest voor de HTC.

 

 

Lidmaatschap:

 

Onder nr.: 66183, waaronder de H.T.C. staat ingeschreven bij de K.N.L.T.B., hebben we het tennisjaar 2018 achter ons gelaten. Op 31 december van dat jaar telde onze vereniging 107 leden.

Rest het bestuur nog U te bedanken voor al uw inzet en betrokkenheid bij de vereniging in het afgelopen jaar.

 

 

Haarle, maart 2018

 

            

 

                                                                                                          Akkoord bevonden door:

 

                                                                                    C. Westendorp-Ruiter